Online Haat tegengaan

Online haat is een ernstig probleem dat zich voordoet op het internet en sociale media. De workshop Online Haat heeft als doel leerlingen bewust te maken van deze kwestie en hen te leren hoe ze dit kunnen herkennen en bestrijden. Door het vergroten van bewustzijn en kennis over online haat, kunnen we samen proberen het tegen te gaan en een respectvol online klimaat te creëren.

Doel van de workshop

Tijdens deze workshop krijgen leerlingen de kans om eigen ervaringen te delen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van het programma "Over de Streep". Ook zullen ze gezamenlijk een campagne bedenken om online haatspraak tegen te gaan.

Programma

Leerdoelen

Online Haat deel 1 biedt inzicht in de aard van online haat en de verschillende rollen die hierbij een rol spelen. Online Haat deel 2 is gericht op het bespreekbaar maken van het onderwerp en leerlingen bewust te maken van hun eigen gedrag.

Begeleiding

De workshop wordt gegeven door een TMI-trainer.

Tijd

De workshop duurt 4 uur.

Jouw school digitaal geletterd, zonder kopzorgen.