Terug

Wat zijn ICT-basisvaardigheden?

Wat zijn ICT-basisvaardigheden?

ICT-basisvaardigheden: wat je moet kunnen om effectief met computers om te gaan. 

De term ‘ICT-basisvaardigheden’ omvat alle technische vaardigheden die je nodig hebt om op een effectieve manier met computers (of verwante apparaten) om te gaan. Volgens Kennisnet en Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) gaat het vooral om de volgende vaardigheden: 

  • Kunnen werken met tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatieprogramma’s 
  • Werken met standaardtoepassingen zoals online betalen, beeldbewerking en online mogelijkheden om te communiceren en samenwerken. 
  • Veilig en doelgericht kunnen werken met internet, kennis van privacy en beveiliging. 

Deze vaardigheden vormen de technische basis van digitale geletterdheid, de andere domeinen bouwen hierop voort. 

Naar blogpagina