Een verandering in het landelijk curriculum na 13 jaar

Na 13 jaar komt er eindelijk een verandering in het curriculum op school! En het thema 'digitale geletterdheid' krijgt daarin een rol! Lees hier meer...

Jongeren worden op school klaargestoomd voor de maatschappij waar zij in terecht komen. Om dat op alle scholen in Nederland hetzelfde te laten verlopen is er een curriculum opgesteld dat bestaat uit (kern)doelen en inhoud van het onderwijs. Het is alleen al ruim dertien jaar geleden dat dit curriculum is herzien, terwijl de maatschappij al zeker wat veranderingen heeft doorgestaan. Eén van die veranderingen is de komst van digitale geletterdheid. Hoewel veel scholen op eigen initiatief al aandacht besteden aan digitale geletterdheid, heeft het nog geen officiële plaats in het curriculum. Dat gaat binnenkort veranderen.

Een commissie van leraren en schoolleiders is onder de naam Curriculum.nu de laatste jaren bezig geweest om een voorstel te maken voor de herziening van het curriculum voor de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

In het huidige voorstel worden de al bestaande leergebieden uitgebreid met de leergebieden 'digitale geletterdheid' en 'burgerschap'. Dat betekent dus dat scholen over drie jaar verplicht zullen worden om digitale geletterdheid op te nemen in hun lesprogramma. 

Op 10 oktober 2019 zijn de plannen van curriculum.nu aan minister Slob overhandigd. De plannen wachten nu op goedkeuring van de Kamer. Als de plannen goedgekeurd worden, zullen de veranderingen in 2023 ingaan.

Wat verandert er voor docenten aan de lesstof? 

Het ontwikkelteam van het leergebied digitale geletterdheid adviseert om digitale geletterdheid op twee manieren in het onderwijs te verwerken. Allereerst moet het een plaats krijgen in de andere vakken - digitale technologie beïnvloedt elk leergebied, van de talen tot natuuronderwijs. Daarnaast is het ook belangrijk dat er expliciet aandacht besteed wordt aan digitale geletterdheid als zelfstandig leergebied. 

Een blik naar de toekomst

Bij TMI Academy helpen wij scholen om met digitale geletterdheid aan de slag te gaan. In onze lessen en projectweken denken we met leerlingen na over de belangrijkste thema’s rond mediawijsheid, waaronder fake news, reclamewijsheid en cybercrime. Daarnaast trainen we docenten om zelf les te geven over digitale geletterdheid, zodat zij ook in hun eigen onderwijs met digitale geletterdheid aan de slag kunnen.

Bekijk hier ons uitgebreide aanbod!

Meld je aan voor de webinar

Gerelateerde blogs

Relevante producten

Helaas zijn er op dit moment geen relevante artikelen beschikbaar.